Pořadatelem je Spolek severočeských havířů, který zařídí i netradiční prohlídku středověkého měděného dolu, pokud nenapadne větší sněhová peřina.

Sraz je 5. prosince v 16 hodin v restauraci Mědník. Balíčky pro děti si rodiče musí přinést.