Slunečné počasí, procházka rozkvetlou krajinou za zpěvu barokních písní, naivní divadelní fraška, milé pohoštění na statku Zámeckých sadů Chrámce i koncert písničkáře Petra Linharta. To vše v sobotu zlákalo více než 50 poutníků i zvědavců na 7. novodobý ročník Svatomarkovského procesí do Sinutce, Kozlů a Chrámců v jedné z nejlíbeznějších částí Českého středohoří na pomezí okresů Most, Teplice a Louny.

„Vypravili jsme pro účastníky z Ústí autobus. Akce navazuje na více než třísetletou tradici prosebných procesí kolem svátku sv. Marka, při nichž lidé za zpěvu písní a modliteb zapichovali křížky do země na polích a v sadech pro dobrou úrodu. Za touto akcí je i bohulibý záměr záchrany pozoruhodného barokního areálu kolem údajně zázračné studánky a kaple sv. Víta v Sinutci. Díky neutuchajícím aktivitám spřízněného Spolku pro záchranu kaple sv. Víta a řady dárcům stavba pomalu vstává z mrtvých. Loni získala nový krov a střechu, i letos bylo mezi poutníky vybráno skoro 3000 korun na její záchranu,“ řekl spokojeně Jan Kvapil, šéf sdružení Středohoří sobě.

„Málokdo si umí představit, co dalo práce sehnat peníze a schopné řemeslníky na opravu střechy. A to nás čekají další opravy, jejichž cena se vyšplhá k milionu korun,“ pravila předsedkyně zmíněného spolku Olga Syrovátková.

Doprovodný program myslel i na děti, užily si „ptačích“ hrátek. Velký ohlas měla i duchovní fraška O neplodnosti svatého Joáchima a Anny v podání (chřipkou zčásti zdecimovaných) středohořských ochotníků. V čele procesí byl tradičně nesen veliký svatomarkovský perník; na závěr procesí byl rozkrájen, sněden. Poutníky čekalo i překvapení na zdi kostela sv. Martina v Kozlech byla pro ně improvizovaně instalována výstava krásných snímků pořízených členy Bílinské přírodovědné společnosti. Duchovní vrchol představovala krátká pobožnost vedená páterem Josefem Hurtem a zapíchání křížků vytvořených z větviček v polích pod vsí Kozly.

„Velevydařená akce opět potvrdila pro některé již známé rčení: Jaro přichází až se Svatomarkovským procesím,“ řekl Jiří Šedivý, místopředseda Středohoří sobě. To na jaro chystá botanickou exkurzi, na léto exkurze se Švestkovou dráhou i Magdalénskou pouť v Zubrnicích. „Lidé už mohou promýšlet receptury, s nimiž ohromí na podzim porotu na akci Středohořské jamování,“ řekl Jan Kvapil. „Mně se nejvíc líbilo, že jsem celý procesí jela na koloběžce,“ dodala pětiletá Tonička K.