Slavit se tptiž bude 825. výročí předání Kadaně do rukou řádu johanitů a 750. výročí první zmínky o královském městě Kadaň. Nevšední setkání se středověkými křižáckými rytíři a jejich mírovým i bojovým životem zažijí návštěvníci v podání skupiny Pro Fide zaměřené na johanitský řád.

Od 9.00 zahájí akci děkan Josef Čermák, farář kadaňský, v kostele Stětí sv. Jana Křtitele Bohoslužbu slova, poté se uskuteční prohlídka rytířského tábora a ukázky z vojenského ležení tehdejší doby. Po táboře budou mít návštěvníci volný pohyb.

V 10.30 zahraje dávnou hudbu skupina Arcus a na 11.00 je připravena přednáška kostel Stětí sv. Jana Křtitele Život johanitského rytíře. Po ní bude následovat společná modlitba a oběd rytířů v táboře. Ve 14.00 předá kníže Bedřich Kadaň johanitům formou divadelního představení na motivy skutečných událostí z roku 1186. Odpoledne se můžete těšit na ukázky dobového léčení a přednášku o léčitelství. Zajímavá bude jistě také přednáška profesora Libora Jana z Masarykovy univerzity v Brně o řádu johanitů v českých zemích.

V 16.00 se zahájí dvouhodinové ukázky výcviku rytířů a nácviku boje ve formaci a celou akci ukončí koncert souboru Loutna česká v kostele Stětí sv. Jana Křtitele.

Po celou dobu konání bude zajištěno občerstvení v dobových stáncích a bude se v ležení opékat sele a krocan.