Výstava s názvem Zaniklý svět představí předválečný život Romů, věnuje se i bolestnému osudu tohoto etnika, které takřka zničila druhá světová válka a nacistické vyhlazovací tábory. Své zvláštní místo má i podrobně zdokumentované dění v koncentráku v Letech u Písku.


Výstava bude slavnostně zahájena 2. listopadu v 16 hodin, poté bude otevřena každý všední den od 7 do 17 hodin až do 26. listopadu. Dějiny Romů budou vystaveny na staré chomutovské radnici na náměstí 1. máje, v Rytířském sálu. Vstup je zdarma.


Výstavu pořádá Výbor pro odškodnění romského holocaustu za finanční podpory Úřadu vlády ČR, České rady pro oběti nacismu, Magistrátu města Chomutov a Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.


Výstava se koná pod záštitou primátorky města Chomutov.