Ukázat to, co nás pořád spojuje a vysvětlit příčiny, které zdejší region roztrhaly na kusy. Česko německé kontaktní středisko se sídlem v Chomutově zve na promítání filmu Generation „N": Deutschböhme, který pojednává o životech německých chomutovských rodáků.

Film je sestaven z výpovědí čtyř pamětníků, kteří jako děti zažili události let 1945 až 1946 na Chomutovsku. „Dva pamětníci byli vyhnáni, usadili se v sousedním Sasku a poválečný vývoj v Československu sledovali už jen přes hranice, druzí dva do odsunu nemuseli a jejich životní příběh je spjatý s Chomutovskem," představuje jednatelka kontaktního střediska, Alice Hlaváčková. Podle ní film nenabízí historické rozhřešení a cíleně se vyhýbá jakýmkoli soudům. „Snímek vznikl kvůli tomu, že jsme měli potřebu osvětlit část dějin našeho regionu, přiblížit ji běžnému divákovi a dodat dostatek faktů a informací, aby si na tuto složitou problematiku zkusil udělat každý svůj vlastní názor," vysvětluje Hlaváčková. Podle Hlaváčkové poukáže film i na to, jak moc jsou si lidé tady v regionu i na druhé straně Krušných hor podobní. „Pořád tady žijí potomci tzv. Deustchböhme, spousta českých rodin měla německé rodinné příslušníky a naopak, navíc kultura obou národností byla velmi podobná, definována regionem a ať už se ke svým kořenům hrdě hlásíme, nebo si je vůbec neuvědomujeme, pořád nás ovlivňují a tohle může být příležitost zamyslet se," říká Hlaváčková.

Samotné téma vyhnání je podle ní pořád aktuální, protože každá generace byla o příčinách i podobě odsunu informována jinak. „Každá generace má jiné povědomí, starší lidé mají své vlastní vzpomínky, střední generace neměla příliš mnoho prostoru pro utvoření vlastního názoru, a nejmladší generace má už sice svobodný přístup k informacím, ale zase jí chybí dost často kontakt právě se starší generací."

Za námětem filmu stojí Veronika Kupková, učitelka z kadaňského gymnázia a dlouholetá spolupracovnice Česko německého kontaktního střediska, která problematiku Česko německých vztahů dlouhodobě studuje. Po řemeslné stránce byl snímek svěřen filmařce Olze Komarevtsevové. Nejdůležitější složkou filmu jsou ale hlavní aktéři, pamětníci. „Pamětníci jsou nejcennějším zdrojem informací, kterým ale bohužel rychle utíká čas, díky filmu můžeme alespoň zachytit kousek paměti a zachovat ji pro další generaci," dodává Hlaváčková. Podle ní se filmování nesetkalo s žádnými obtížemi, pamětníci, kteří jsou zároveň členy střediska, jsou totiž velice komunikativní, nechyběla jim odvaha mluvit o minulosti a mají chuť se s diváky setkat i osobně. „Po skončení filmu a malé hudební vsuvce je připravena beseda s pamětníky, kde se návštěvníci budou moct otevřeně zeptat na všechno, co je zajímá a jinde k tomu nedostali příležitost, ať už je to problematika odsunu, předválečný vývoj v pohraničí nebo například i vliv těchto událostí na aktuální dění v Německu.," vyjmenovává Hlaváčková.

Promítání filmu začíná 17.12 v 17:30 na malém sále Kina Svět, vstup je zdarma.