Jsou žáky významných českých malířů Emila Filly, Cyrila Boudy, Antonína Strnadela a mnohých dalších a jejich díla viděli návštěvníci českých i zahraničních galeriích. Spolek pražských výtvarných umělců přenesl výsledky svého umu také do největší chomutovské galerie Špejchar, kde se teď v umělecké rovině utkávají obrazy a skulptury více než třiceti autorů.

„Naše sdružení mělo od začátku více než padesát členů širokého názorového spektra. To dává možnost zajímavých prezentací různých uměleckých přístupů. Od začátku jsme vystavovali grafiky, fotografie či plastiky,“ uvedla předsedkyně spolku Marie Preclíková.

Salon Spolku pražských výtvarných umělců bude v Chomutově k vidění do 28. června.