Koncert začne v 18 hodin v renesančním sále kláštereckého zámku. Účinkují Pavel Kratochvíl (klavír) a Martin Švajda (violoncello).


Pavel Kratochvíl spolupracoval jako sólista například se Severočeskou filharmonií Teplice a Státní filharmonií Brno. V současné době působí na Janáčkově akademii múzických umění a pořádá sólové recitály. Jeho klavírní umění mohli ocenit posluchači v České republice i v zahraničí.


Martin Švajda je od roku 1993 sólocellistou Komorního orchestru Bohuslava Martinů a pravidelně vystupuje v komorním duu s klavíristou Pavlem Kratochvílem. V koncertní sezóně 2002-2003 založil soubor - klavírní Krommer trio. Jako sólista a komorní hráč uskutečnil celou řadu koncertů, rozhlasových i CD nahrávek a zahraničních vystoupení.


Na koncertu zazní Sonáta A dur Césara Francka, Sonáta od Francise Poulence, I. Sonáta Bohuslava Martinů a Italská suita od Igora Stravinského.


Vstupné je 50 korun.

PROGRAM

César Franck - Sonáta A dur (1822 – 1890)
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo Fantasia
Allegretto poco mosso

Francis Poulenc -Sonáta
(1899 – 1963)
Allegro, Tempo di Marcia
Cavatine
Ballabile
Finale

Bohuslav Martinů - I. Sonáta
(1890 – 1959)
Poco Allegro
Lento
Allegro con brio

Igor Stravinskij - Italská suita
(1822 – 1971)
Introdukce, Allegro moderato
Serenáda. Larghetto
Arie. Allegro alla breve
Tarantela. Vivace
Menuet a Finale. Moderato a Molto vivace

Autorka: Lenka Kubalová