Organizovala ho asociace Pro Handicap a sraz byl v pravé poledne u městského divadla. Odtud se průvod vydal na rozpustilou procházku městem, konec byl v penzionu Sport na Čelakovského ulici, kde byly přichystané vepřové hody. Na masových pochoutkách si pochutnali všichni včetně zmíněného poslance – šlo o bývalého ředitele zooparku Přemysla Rabase.
Další masopust pořádá právě zoopark, a to 19. února.