Tradiční slavnost s připomenutím objevu minerálního pramene, později nazvaného Evženie, který dal na konci 19. století základ k rozvoji lázeňství ve městě, provázel bohatý kulturní a společenský program. Děti si mohly vybrat ze čtyř pohádek, v letním kině zahrál a zazpíval Martin Maxa či Petr Kolář. Na zámku mohli zájemci zhlédnout ukázky dobových řemesel, představili se cínař, paličkářka, šperkař, kovář, keramik, k vidění byla výroba svíček ze včelího vosku či zdobení perníčků.