Tímto staročeským zvykem totiž vítali členové místní baráčnické obce všechny návštěvníky na své oslavě 60. výročí od založení. Ano, takhle dlouhou tradici otvický spolek má. „Stalo se dne Léta Páně 26.3.1955 v obci Otvické , kde se domluvili bývalí členové obce Baráčnické občan Cepl František a Srb Josef, že založí zde v Otvicích, obec Baráčnickou," zní první oficiální zmínka o jeho založení. Obec Baráčníků je vlastenecký spolek, který se snaží udržovat staré zvyky. Proto se žádná akce baráčnické obce v Otvicích neobejde bez krojů a tradic.