Gustav Zindel se narodil v Radenově nedaleko Chomutova dne 13. srpna 1883. Jeho výtvarné nadání se projevilo již v dětství a povšiml si ho i umělecky založený strýc Ernst Zindel obchodník z Aše a rozhodl se finančně svého synovce podporovat. A tak mladý Gustav mohl dva roky docházet na výuku kresby k akademickému malíři Johannu Schottenhammerovi do Chomutova.


V roce 1898 byl přijat na umělecko–průmyslovou školu v Norimberku, kde začal studovat dekorativní malbu a grafiku. Studoval s výborným prospěchem, ale absolvoval pouze čtyři semestry.


Po návratu domů bylo obtížné uživit se jako malíř. Opět pomohl strýc, který mu umožnil podílet se jako pomocník při vytváření vzorů pro koberce. Na naléhání otce převzal Zindel starost o hospodářství. Svou tvorbu musel přesunout na chvíle volna po práci.


Maloval dekorace pro divadlo, kreslil diplomy a čestná uznání. Také dělal návrhy na dopisnice, ilustroval kalendáře, knihy a nejrůznější časopisy. Díky těmto drobným pracím postupně získával větší zručnost a jistotu v grafické práci. Ale zároveň se také hodily honoráře za tato dílka, kterými přispíval do rodinného rozpočtu.


V roce 1908 byla na Klínovci uspořádána výstava výrobků krušnohorského lidu. Pro tuto příležitost namaloval Zindel kromě znaků hornických měst i rozměrné plátno „Hold Krušných hor císaři“. Zaplnil obraz postavami představujícími typická krušnohorská řemesla.


Dále například do vstupní haly chomutovské radnice vytvořil velkou nástěnnou malbu s motivem Krušných hor. A pro pokladní síň jirkovské spořitelny namaloval velký obraz „Pohled na Jirkov“.


V říjnu 1949 se celá rodina přestěhovala do Loučné pod Klínovcem. Zindel pracoval v zemědělství, pěstoval brambory, krmnou řepu a sklízel seno z opuštěných horských luk. Ve své tvorbě začal objevovat krajinná zákoutí nového domova.


Začátkem roku 1959 začal Zindel pracovat na velkém obrazu „Pozdní ráno na horské louce“, než ho však stačil dokončit, onemocněl a byl převezen do nemocnice ve Vejprtech. Zde po krátké době dne 21. listopadu zemřel. Byl pochován na hřbitově v Loučné vedle svého nejstaršího syna, který zemřel o rok dříve.

Autorka: Pavlína Gavdunová