Pavel Kopřiva vystudoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde studoval u profesora Harcuby a profesorky Matasové. Získal plno stipendií za své velmi originální a duchaplná díla.