Kdy jste se s Vodnářským zvonem setkal poprvé?


To je velmi zvláštní historie. Při jedné ze svých cest do hor, vysokých hor, kde hledám co největší samotu a klid pro přemýšlení, byl tento nástroj vystaven a já tak zhruba ve výšce 2300 metrů jsem poprvé měl tu možnost na něj položit ruku a uslyšet jeho tón. Kolem šestého roku svého věku jsem zažíval jakési vize, které byly velmi silné, a z té doby ve mě zůstává vědomí tohoto tonu. Najednou po létech potkávám něco, co zní stejně, byl to pro mě opravdu silný zážitek. Ruce jakoby samy vyluzovaly tony. K tomuto nástroji jsem přišel jako ke starému známému a najednou mně bylo jasné, co mám udělat. Přiznám se, že jsem v životě neměl žádné aspirace pro koncertní činnost a nikdy jsem nechtěl být umělcem hráčem. Najednou vím přesně, že toto musím udělat, abych lidem tuto krásu také zprostředkoval.

Jde o originál starý tisíce let nebo věrnou repliku?


Nástroj, který uvidí posluchači koncertů, je samozřejmě kopií. Vodnářský zvon sloužil pouze pro duchovní účely ve velmi omezené míře, proto je nesnadné získat originál.

Jakým způsobem nástroj rozezníváte?


Je to nástroj, ve kterém je tón stavěn na rezonanci. Ovládá se mokrýma rukama, které spolu s tímto nástrojem rezonují. Je velmi důležité, jakým způsobem se jednotlivé složky rezonancí rozvíjejí, protože ony potom jsou základem pro další harmonii, která následuje.

Jak se během Vaší hry chová voda, kterou je Vodnářský zvon naplněn?


Na vodní hladině se objevují rezonanční obrazce, jež věrně popisují tón, který z nástroje zaznívá. Dokonce při silnějších tonech dochází k jakési levitaci vodní hladiny do výše několika centimetrů, což je úchvatný jev. Každá z těchto kapiček, která opouští vodní hladinu rezonuje tím základním zvukem nástroje.

Dá se Vodnářský zvon ladit?


Ano, dá, mnoha způsoby, ten nejpřirozenější je ladění výškou vodní hladiny, kterou můžeme zvyšovat nebo snižovat. Dá se také ladit jiným vodnářským zvonem, s kterým vytváří dohromady alikvotu na druhou, dá se ladit i hlasem, zpěvem a dost možná se dá také ladit myšlenkou.

Jak působí hudba na Vás, vysiluje nebo naopak nabíjí?


Čím déle nástroj studuji, tím více vidím jeho hloubku a jeho vícerozměrnost. Myslím si, že je to nástroj, který v nevhodných podmínkách nebo rukou může vést k velkému vysílení hráče. Jeli však zachováno tak, jak je dáno, bude prospívat i hráči. Smyslem hry však není posilovat sebe, ale dávat druhým. Takto to alespoň vnímám já.