Rozhovor s patronem a hostitelem festivalu Jaroslavem Svěceným


Festival pomalu končí, jak hodnotíte letošní sezónu? Je oproti jiným letům nějak výjimečná?


Letošní ročník byl významný v tom, že se rozšířil jednak v počtu koncertů, ale i v hodinách výuky mezinárodního houslového kurzu. Bylo to takové přelomové období, kdy jsem program, který byl v minulých letech naplánován na pět dnů, letos o polovinu prodloužil. Proběhlo devět festivalových koncertů a deset houslových kurzů.


Festival zaznamenal skvělý výkon, koncerty měly vysokou úroveň. Pozvání přijali vynikající umělci, mezi nejzajímavější hosty patřila sólistka opery Národního divadla Zdeňka Kloubová a violoncellista Jiří Bárta, který je ve svém oboru u nás absolutní špičkou.


Svůj účel splnil i nápad, uspořádat festival multižánrově. Pozvání přijala skupina „Jablkoň“ a posluchači festivalu mají jako první publikum možnost slyšet originální projekt „Vivaldianno“, který byl v nedávné době dokončen.


Odvážný projekt Michala Dvořáka, který dnes večer představíme publiku, ještě ani nezačal a už se prodalo 400 vstupenek.


Z festivalu v Klášterci se pomalu stává tradice a jezdí sem i lidé z jiných regionů, například i z Prahy, kde je letní sezóna na kulturu bohatá.


Jak probíhaly letošní houslové kurzy? Kolik studentů od nás a z ciziny se letošního ročníku zúčastnilo a jaké jsou podmínky pro zájemce, kteří se chtějí do Vašeho kurzu přihlásit?


Houslové kurzy letos absolvovalo šestnáct interpretů. Jeden z Japonska a ostatní z celé České republiky. O kurzy je velký zájem, protože mají vysokou úroveň, ale šestnáct lidí je maximum. Přijela řada výborných hráčů. Jsou mezi nimi žáci základních uměleckých škol, konzervatoří i studenti z JAMU.
K podmínkám přijetí do kurzu je určitý stupeň znalosti a schopnost hrát s klavírním doprovodem, kterým letos provázela profesorka Pražské konzervatoře Dana Vlachová.


Kurzy probíhají v době festivalu od 9 hodin, v renesančním sále a v hudebním salónku na zámku. Zámecké prostředí je pro všechny velkým zážitkem, protože je nesmírně inspirující a k vážné hudbě nějak patří.


Závěr festivalu patří absolventům letošního kurzu. Na odpoledním koncertě na zámku vystoupí všichni účastníci. Na večerním závěrečném festivalovém galakoncertu v kostele Nejsvětější Trojice se za doprovodu komorního orchestru „Virtuosi Pragenses“ představí veřejnosti jen vybraní hráči. Pro mnohé z nich je to „velká chvíle“ a zážitek, protože mají poprvé možnost zahrát si s orchestrem.


Objevil jste mezi nimi nějaký mimořádný hudební talent? Jaká je vůbec věková kategorie účastníků kurzu?


Mladí hudebníci, kteří letos houslový kurz v Klášterci absolvovali, jsou ve věku od deseti do pětadvaceti let.


Co se týká nových mimořádných hudebních talentů, nemohu hovořit o jednom, nýbrž o šesti nebo sedmi nesmírně talentovaných, mladých lidech, které jsem měl možnost zde poznat.


Jak vznikl nápad připravit festival „Klášterecké hudební prameny“, který se stal v prázdninové sezóně největší kulturní akcí v našem okrese?


Díky svým předkům mám k tomuto kraji osobní vztah a mám zde také mnoho přátel. Mým přáním bylo obohatit tento kraj o větší rozkvět kulturního dění. Jsem rád, že se mi můj záměr podařil. Význam festivalu dokonce převýšil hranici regionu a je bohatě prezentován v médiích, protože je o něj velký zájem.


Někteří lidé nechápou význam kultury, je to pro ně ztráta času i peněz. Umění napomáhá duchovnímu růstu v životě a přináší té či oné lokalitě nové návštěvníky z řad posluchačů. To znamená, že to pro město neznamená jen výdaje, ale také příjmy.


Zámek v Klášterci nabízí veškeré možnosti a má zde své spřízněné duše, které si přejí, aby zde kultura vzkvétala. Jsem rád, že se mi povedlo díky Kláštereckým hudebním pramenům obohatit tuto lokalitu o kulturní rozměr, který láká posluchače i z jiných regionů, a tím pádem má i příznivý ekonomický dopad pro město.