Koncert splnil svůj účel


Všem sponzorům a kapelám přišla školačka na koncert osobně poděkovat.

„Měla jsem na pódiu trému, ale mám velkou radost z toho, že mi chce tolik lidí pomoc,“ svěřila se Michalka.


Ještě před zahájením činil výtěžek sbírky více jak 17 tisíc Kč, po Skončení koncertu 35 tisíc Kč, ze sponzorských darů a zaplaceného vstupného od osmdesáti návštěvníků.


„Michalka má vrozenou zrakovou vadu, a aby mohla dál navštěvovat školu v Radonicích, potřebuje speciální slepecký notebook a řadu dalších pomůcek, aby stíhala výuku ve škole jako normální dítě. Jinak bych ji musela poslat do speciální školy pro zrakově postižené, která je až v Praze,“ vysvětlovala její matka Martina Krátká.


Notebook stojí kolem 100.000 Kč, které rodina nemá, a tak se zoufalá matka odvážila požádat o pomoc formou sponzorského daru podnikatele z Chomutovska. „Připadala jsem si jako žebrák, ale všichni, které jsem oslovila, byli příjemní. Sponzorský dar mi však odmítli s omluvou, že na to nemají,“ vyprávěla Martina Krátká.


Řada lidí nezištně pomohla


Kde nepomohli podnikatelé, pomohli muzikanti a fanoušci kultury. Manažeři několika kapel v regionu Lucie Šimůnková a Marián Benčič spojili své síly a s pomocí dalších, kterým nebyl osud postižené dívky lhostejný, vytvořili řetěz lidí, kteří pomohli uspořádat koncert a náklady platili z vlastní kapsy.


Nejen kapely se vzdaly nároku na honorář.

„Mám také malé dítě a vím, jaké to je, když je nemocné nebo zdravotně hadicapované. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům i těm, kteří se nezištně v celé věci angažovali, lidem s dobrým srdcem. Děkuji především paní Flaškové ze Správy kulturních zařízení a provozovateli Kulisárny panu Šujanovi za to, že nás podpořili a ochotně poskytli sál pro uspořádání charitativního koncertu zdarma, což se nám jinde nepodařilo,“ řekl iniciátor koncertu Marián Benčič.


Martina Krátká chce vyjádřit touto cestou poděkování všem, kteří jí pomohli v zoufalé situaci. Velké díky také posílá celému učitelskému sboru ZŠ v Radonicích, který její dceru podporoval a pomohl jí vyrobit dárečky pro členy vystupujících kapel.

„Dodnes jsem nevěděla, že je tolik hodných lidí, kterým není život handicapovaných lhostejný. Jsem všem moc vděčná,“ vzkázala dojatá maminka. V blízké době bude založen i účet, na který by případní dárci měli možnost přispět.

Autor: Jana Vlčková