Slyšet zde budou také varhany a orchestr hudebního skladatele, dirigenta a varhaníka Miloše Boka.
Miloš Bok se narodil v roce 1968 v Chomutově. Vystudoval pražskou konzervatoř a před jednadvaceti lety přes velký odpor tehdejšího vedení školy, provedl pod hrozbou vyloučení ze školy, s polovinou konzervatoře svojí první skladatelskou prvotinu Missu solemnis. Missa solemnis je určená pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr.

Premiéra jeho první skladby se odehrála v bazilice Panny Marie Sedmi bolestné v Bohosudově, a to v září roku 1986.Tato skladba se v průběhu několika let, stal jednou z nejhranějších skladeb vážné hudby. Výčet jejího provedení, překračuje tři desítky. Velkého úspěchu se dočkala i v Nevyorské Carnegie Hall v roce 1999, kde ji slyšelo dva a půl tisíce posluchačů. Miloš Bok také složil skladby jako oratorium Skřítkové z Křinického údolí a Svatá Zdislava, Missa brevis Es dur a Fis dur, Symfonické koledy, Snové koledy Credo fis moll a další.


Počátkem loňského roku se Bokovi dostalo zcela mimořádného uznání, když papež Benedikt XVI, osobním dopisem ocenil jeho činnost a působením v českých chrámech.
Vstupné je 80 korun a držitele platné průkazky městské knihovny mají vstup za polovic.