Její autor Miroslav Srba se pěstováním těchto exotických rostlin zabývá už mnoho let. V Podkrušnohorském zooparku už poněkolikáté vystavuje během prázdnin. Komu se tyto rostliny zalíbí, může si některou znich koupit, protože výstava bude prodejní. Otevřena bude každý den od 10:00 a trvat bude 14 dní.