Klavírní trio Artemis, se dalo dohromady v roce 1995 a bylo vytvořeno ze studentek Hudební fakulty. Hned v roce 1997 bylo Trio Artemis vybráno na mistrovské kurzy ve Francii. V prvním ročníku celostátní soutěže v oboru klavírní trio (1998), pořádané nadací B. Martinů, získalo 3. cenu a dalšího soutěžního úspěchu dosáhlo na mezinárodním klání komorních souborů v Holandsku.


Pod vedením prof. Vasilije Lobanova absolvovalo rovněž kurzy komorní hry na Mozartově Akademii v Salcburku. Dnes již má za sebou řadu veřejných vystoupení. Úspěšně se představilo například na zahajovacím koncertě hudebního festivalu Mladá Praha.
V minulém roce vzbudilo pozornost také na svých koncertech v Německu, Slovinsku a ve Francii. K jeho obzvlášť náročným repertoárovým počinům patří premiérová rozhlasová nahrávka Kopelentova tria.
Houslistka Veronika Jírů studovala pražskou konzervatoř a Hudební fakultu. Své vzdělání si rozšířila na mezinárodních kurzech komorní hry ve Vídni a půlroční stáži ve Švýcarsku.
Od roku 1994 byla zástupcem koncertního mistra Sukova komorního orchestru, se kterým často koncertovala jako sólistka. Spolupracovala také s houslisty Ivanem Ženatým a Jaroslavem Svěceným.


V lednu 1997 byla přijata do České filharmonie jako druhá žena v historii tohoto prestižního orchestru.
Violoncellistka Alžběta Michalová je též absolventkou pražské konzervatoře a v současné době studuje u docenta Miroslava Petráše na Hudební fakultě.
V roce 1992 byla finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Své vzdělání si obohatila na mistrovských kurzech u A. Mayové, Z.Nelsové, S. Apolína, T. Kühne a půlroční stáži na pařížské konzervatoři ve třídě profesora Rolanda Pidouxe.
Kromě sólové činnosti se věnuje intenzivně také komorní hudbě. Několik jejích interpretačních výkonů je zaznamenáno Český rozhlasem.
Klavíristka Jana Vychodilová je absolventkou Konzervatoře v Teplicích a v současné době studuje na Hudební fakultě u profesorky Bilynské, která je členkou Kubelíkova tria.


V roce 1993 získala 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži v rámci London Music Festival a úspěšně si počínala i na celostátním klání konzervatoří a Chopinově soutěži v Mariánských Lázních.
Vedle sólistické aktivity hraje v její mladé umělecké dráze velmi významnou roli komorní hudba.
Vstupné na unikátní komorní koncert stojí 20 korun.