V Kadani je noční program už dnes, v Chomutově Noc s Andersenem nebude.

V kadaňské knihovně se tato akce bude konat už dnes večer. Pro děti je připravený pestrý program. „Na začátku si děti i s knihovnicemi a učitelem stoupnou do kruhu. Dostanou klubíčko, které si budou házet a tím mezi sebou vytvoří takovou pavučinu. Komu klubíčko hodí, ten musí odpovědět na otázku. Jde o takové navázání dobrých vztahů,“ vysvětluje ředitelka kadaňské knihovny Ivana Rothová.


Po setmění ven


Pak je na programu povídání o oblíbeném pohádkáři. Dále je připravená pohybová soutěž a stezka odvahy. „Všichni půjdeme kolem půl desáté večer ven. Děti projdou takovou strašidelnou uličkou, ale nebude tam úplně tma,“ popisuje Rothová. Překvapením pro děti budou rychlé špunty.


Noc s Andersenem se už konala v jirkovské knihovně a to 27. a 28. března. V Jirkově si vybrali z dvaceti dětí, které knihovnu pravidelně navštěvují a včas vrací knížky. Ty si vzaly spacáky a v knihovně přespaly. Program byl v indiánském duchu - děti vyráběly hudební nástroje ze skořápek, totemy a korálky. Po celou dobu je doprovázela indiánská hudba. Byly i venku, kde si s knihovnicemi povídaly o přírodě. Také vyráběly takzvané „léčivé kruhy“ – namalovaly, co se jim ve světě nelíbí a jak by to vylepšily. Dále vyplňovaly různé kvízy a četly si. Ráno knihovnice vyhodnotily kvízy a povídaly si s dětmi o zvířatech.


Chomutov: děti by se mohly ztratit


V chomutovské knihovně tuto akci nepořádají. „Noc s Andersenem nepořádáme a to z bezpečnostních důvodů. Protože máme dost velkou budovu, tak máme strach, aby se nám děti někam neztratily a něco se jim nestalo,“ vysvětluje ředitelka SKKS v Chomutově Marie Laurinová.
Pohádková noc se letos koná již podeváté. Má připomenout dánského pohádkáře na více než šesti stech sedmdesáti místech naší planety. Rozestele spacáky nejenom ve všech knihovnách, ale také v občanských sdruženích, klubech a inemocnicích.

Autor: Pavlína Gavdunová