Výstavu uspořádali synové Ilja a Vladimír junior k nedožitým narozeninám svého otce. Přesto, že byli zvyklí vystavovat společně, je současná výstava tvorbou Vladimíra Šavela st. a syna Ilji. Vladimír ml. ji provázel pouze slovem.


Vladimír Šavel: in memoriam


„Výtvarné umění pojímám jako komunikaci, jako neverbální rozhovor mezi umělcem a divákem,“ těmito slovy uvedl výstavu obrazů otce a bratra Vladimír Šavel ml.


Akademický malíř a grafik Vladimír Šavel se narodil v roce 1921 v hornické rodině v Kopistech u Mostu. Vztah k důlní a průmyslové krajině ho provázel celý jeho život a promítal se i do námětů jeho výtvarného díla. Snažil se ve svých olejomalbách a grafikách zachytit postupnou devastaci severočeské krajiny, jejíž malebnosti byl pamětníkem.


„Táta nás často budil už v pět, v šest hodin ráno, abychom vyjeli ven kreslit. Měl zmapované vesnice, které měly být zničené důlní činností, a chtěl, abychom je zachytili v kresbě ještě před jejich likvidací,“ vzpomínal syn Ilja Šavel.


Šavlovy cykly jako Krušné hory, Železný závod, Velkostroje, Chemické závody nebo Zmizelé Ervěnice, za které dostal ocenění ministerstva kultury, jsou v severních Čechách známé. Svůj hold vzdával řadou obrazů a grafik také Teplicím. Protiváhou mu byla malebná zátiší, složená hlavně z květin, kde se mohl malířsky a barevně nejvíce realizovat.


V jirkovské galerii můžeme vidět jak jeho zátiší nebo krajinu Krušnohoří, tak i známá místa našeho okresu s názvy: Jirkovské střechy, Hora sv. Kateřiny, Orasín, Ervěnice, Jezeří a další.


Synové Ilja a Vladimír


Přísloví o tom, že jablko nepadá daleko od stromu je trefné pro syny Ilju a Vladimíra ml., kteří už nasbírali také hezkou řádku uměleckých poct. „Vždycky jsme vystavovali pohromadě jako rodina pod názvem „třikrát Šavel“, protože jsme společně pracovali a tvořili. Otec nás vedl ke kresbě, dal nám základy. Naše rodová konstanta se dá nazvat: severočeská průmyslová krajina a krajina obecně a zátiší, které je protipólem k devastované krajině,“ vysvětloval Vladimír Šavel ml., který na vernisáži uvedl obrazy otce a bratra.


Pro zaneprázdněnost tentokrát v Jirkově nevystavuje, připravuje totiž v těchto dnech samostatnou výstavu v Liberci.


Ilja Šavel v Jirkově vystavuje především zátiší, jeho doménou je také krajina, se zaměřením na vesnické veduty. Jeho zajímavé kompozice starých věcí z bazarů s květinovými motivy, které snově přenáší na plátno, nabuzují pocit melancholie.


„Předměty na obrazech jsou éterické jako by se vznášely. Tento imaginativní prvek je typický i pro jeho grafickou tvorbu,“ řekl na vernisáži jeho bratr Vladimír. Výtvarné motivy otce a syna, se na výstavě vzájemně prolínají a doplňují, ale rukopis ztvárnění je na první pohled individuální.


Ilja Šavel je známý i svým sběratelstvím starých pohlednic s motivy Teplic a zmizelých obcí v kraji. Za ztvárnění některých motivů byl oceněn Zlatou medailí Pařížského veletrhu.


Vztah k Jirkovu mají oba rodilí. „ Narodili jsme se v Ervěnicích a jezdívali jsme sem za babičkou, máme to tu rádi,“ prohlásil Ilja Šavel na vernisáži prodejní výstavy v Jirkově.

Autoři: 3x Šavel – otec a synové


Akademický malíř a grafik Vladimír Šavel se narodil v roce 1921 v hornické rodině v Kopistech u Mostu. Vystudoval Střední odbornou školu keramickou a Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1947 začínal jako výtvarný pedagog na gymnáziu v Litvínově a v Teplicích, později učil do roku 1955 na Odborné škole keramické a na Průmyslové škole sklářské v Teplicích, kde také zakládal výtvarné oddělení na LŠU.Od roku 1945 působil Šavel jako člen ústecké pobočky Svazu čs. výtvarných umělců, od roku 1970 se stal jejím předsedou. Byl oceněn za svoji práci řadou krajských i celostátních vyznamenání.
V roce 2006 byla v bývalé keramické škole v Teplicích odhalena pamětní deska k umělcovým nedožitým 85. letům. Výstava v Jirkově je první výstavou, kterou uspořádala umělcova rodina – in memoriam. Bratři Vladimír ml. a Ilja vystudovali Střední umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Vladimír působí jako vedoucí katedry výchovy umění na PF v Ústí nad Labem. Ilja, který vystudoval také AVU v Praze, u profesora Jiroudka, působí jako výtvarník v Teplicích.

Autor: Jana Vlčková