Proslul jako odborník v oboru vodního, mostního i železničního stavitelství. V roce 1807 postavil první parní stroj v Království českém. Ve stejném roce také zveřejnil návrh na propojení Dunaje s Vltavou železnicí místo průplavem. Naplnění svého projektu první železnice na evropské pevnině, tedy českobudějovicko-linecké koněspřežky, se dočkal až po dvaceti letech. V letech 1825 až 1832 ji vybudoval jeho syn František Antonín.

Gerstner, narozený 23. února 1756 v Chomutově, se významně zasloužil o vznik českého vysokého učení technického směru. Jeho přičiněním byl totiž Český stavovský inženýrský ústav v Praze, založený v roce 1707, přeměněn na polytechniku s názvem Královské české stavovské technické učiliště, jež se stala předchůdcem dnešního ČVUT. Byl jejím profesorem a prvním ředitelem.

Článek s podobným tématem ZDE