Pod vedením akademického malíře Karla Strettiho z Prahy rozkrývají malby žáků Lucase Cranacha staršího, které patří ke špičce umění počátku 16. století. Odkryv navazuje na práci restaurátorů uplynulých dvou let. Podle předpokladu odborníků by mohla být do několika let odhalena celá výmalba presbyteria a do několika let celého kostela. Souběžně probíhá také odkryv nástěnných maleb v klášteře. Od dubna na nich pracují profesionálové pražské umělecké společnosti Brandl, kterou zastupuje akademická malířka Milena Nečásková. Ti pokračují na odhalování fresek v nejstarší části kláštera – jižního křídla ambitu.