V rámci různých her pomalovaly jednu z mobilních buněk, které v ulici stojí a do jim podobných město stěhuje neplatiče. Jinou aktivitou byla hra, která dětem ukazuje, jakého zaměstnání či životního stylu mohou dosáhnout, a co je k tomu potřeba. Mezi odpověďmi, čím by děti chtěly být, nejčastěji zaznívalo „úředníkem“.

Pod názvem Dživipen (život) akci připravily neziskové organizace Kuprospěchu, Člověk v tísni a saská Alte Brauerei.