Je v něm model městského divadla, původní Städtische Parksäle z roku 1904.

Na slavnostním odhalení miniatury této význačné stavby poděkovala poslankyně Spolkového sněmu Veronika Bellmannová městu Chomutovu, že tuto stavbu uchránil před hrozící zkázou, renovoval ji a naplnil plnohodnotným životem. Stala se tak význačným místem konání přeshraničních akcí.

Jednatel Euroregionu Krušnohoří František Bína poděkoval tvůrcům této zdařilé kopie za bezpočet hodin dobrovolnické práce a představil společný záměr Mostu a Oederanu.

Slavnostního odhalení miniatury chomutovského divadla se za českou stranu zúčastnil pouze jednatel Euroregionu Krušnohoří. Kromě chomutovského divadla stojí v parku například miniatura mosteckého přesunutého kostela.