Na tamním pódiu se sešli účinkující všech věkových kategorií, od dětí z mateřských školek až po seniorky. Vystupovali i umělci se zdravotním postižením, a to proto, že benefice byla určena právě jim. Koncert totiž uspořádala Asociace pro handicap, která sdružuje rodiny a rodiče, kteří pečují o děti se zdravotním postižením.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje upomínkových předmětů putuje na hipoterapii (léčba jízdou na koni), canisterpii (léčba kontaktem se psem) či na psychorehabilitační pobyty.