Oblastní muzeum v Chomutově se může pochlubit celou řadou unikátních betlémů, které vlastní ve svých sbírkách.


Vyřezávané ze dřeva jsou nejzajímavější


V rámci průzkumu pohraničních obcí v chomutovském okrese v roce 1964 byla založena etnografická sbírka, jejíž součástí je i sbírka betlémů od autorů z regionu. Oblastní muzeum má ve svých sbírkách rozmanitou lidovou tvořivost z různých druhů materiálu. Betlémy jsou vyrobeny jen z papíru nebo jsou papírové, lepené na překližce či keramické, ze šustí, ze skla, z vizovického těsta. Tu nejzajímavější skupinu však tvoří dřevěné vyřezávané betlémy.


Fialův betlém má již téměř čtyři sta figurek


„Největším a nejcennějším betlémem naší etnografické sbírky je mechanický betlém Josefa Fialy z Chomutova,“ zhodnotil sbírku historik a etnograf Oblastního muzea v Chomutově Jan Hirsch.


Josef Fiala je původním povoláním bagrista a vyřezáváním figurek do betlémů se věnoval ve svém volném čase. „S nápadem, aby vyřezal betlém i pro naše muzeum přišla v roce 1994 dlouholetá kurátorka výstav Eva Šamšulová. Následující rok přinesl Fiala stojedna figurek, z nichž se třicet sedm pohybovalo. Mechanický betlém poháněly elektromotorky používané pro pohon stěračů nákladních automobilů. Každý rok figurky přibývaly,“ sdělil Hirsch.


Betlém měří 8 x 1,5 metrů a v současné době na něm můžeme vidět na čtyři sta figurek. Svatá rodina má nad chlévem anděla, který místo nápisu Gloria in excelsis Deo nese letopočet MCMXCV. Celkem v třiceti sedmi venkovských a městských výjevech přibližuje život na vesnici a ve městech. „Cenné je na Fialově betlému především to, jakým způsobem prezentuje stará řemesla. V betlémě je vyřezaná například sklářská a keramická dílna, místnost s tkalcovským stavem nebo pila s vodním mlýnem. Zvláštností Fialova betlému je, že se v něm objevují významné stavby v regionu. Například hrad Hasištejn, kostel Nanebevzetí P. Marie v Chomutově, městská věž nebo dnes již zaniklý hlubinný důl Jan Žižka,“ vypráví Jan Hirsch.


Betlém zachycuje i osobnosti ze skutečného života, ke kterým patří i Eva Šamšulová, která dala podnět k vytvoření betlému a Fiala ji zvěčnil jako kuřačku s neodmyslitelnou cigaretou nebo soubor Loutna česká, který nechyběl ani při letošním zahájení vánoční výstavy betlémů.
Dílo je mezi unikátními sbírkami

Oblastní muzeum v Chomutově zařadilo Fialův betlém mezi své unikátní sbírkové předměty v knize „Tajnosti depozitářů aneb předměty s příběhem“, kterou vydalo v minulém roce Regionální muzeum v Teplicích.


Fialův betlém je trvale umístěn v prostorách muzea, v renesančním sále. Vedle něj jsou vystaveny další betlémy od pěti severočeských řezbářů, které si muzeum také považuje. O jejich historii bude další vánoční zastavení.

Autor: Jana Vlčková