Jízdní řád je připraven tak, aby se zájemci mohli svézt i ve všední dny. Lokálka Amálka pojede každý den v 11.00, 13.15, 14.15 a v sobotu a v neděli je navíc přidána jízda ještě v 16.15.
Safari Expres bude jezdit každý den ve 12.00 a v 15.15. V sobotu, neděli a ve svátek budou navíc vloženy dvě speciální jízdy ve 13.00 a 14.00, kdy terénní souprava pojede zjednodušenou trasu ve výběhu Eurosafari, ale součástí této jízdy bude prohlídka krušnohorského statku a větrného mlýna ve skanzenu Stará Ves. Tato jízda bude trvat celou hodinu, takže návštěvníci nebudou o nic ochuzeni.


Zvláštní nabídkou v letních měsících je noční Safari. Nabízí pohled na zoo ve večerních hodinách. Vyjíždí každý pátek a sobotu ve 20.30 od dolní pokladny (restaurace Tajga). Souprava projíždí areál zooparku, výběh Eurosafari a skanzen Stará Ves. Aktuální informace o jízdních řádech můžete sledovat na www.zoopark.cz.


Zoo leží nedaleko městského centra poblíž Kamencového jezera. Procházka mírně zvlněným terénem po zalesněných svazích, travnatých výbězích i velkých vodních plochách značně rozsáhlého parku je pohodlná a příjemná.
Zoo byla založena roku 1975. Její návštěvnost se v současné době pohybuje kolem 200 tisíc osob ročně.


Zahrada se specializuje na zvířata palearktické oblasti, zejména evropské části, se zvláštním důrazem na primitivní plemena domácích zvířat. Zoo jako první v ČR odchovala mláďata pelikánů bílých a tchoříků skvrnitých.
Pečuje se zde o 248 savců ve 44 druzích, 274 ptáků v 67 druzích, dvacet šest plazů v šesti druzích.