ÚTERÝ 7. KVĚTNA

Zpěvný koncert
KDY: 18:00
KDE: Základní umělecká škola, Jirkov
CO: Večer plný melodií.

Žehnání studánek
KDY: 16:00
KDE: Františkánské zahrady, Kadaň
CO: Děkan Josef Čermák světí prameny, které zásobí svou vodou zahrady františkánské- ho kláštera. Zpěvem doprovází dívčí sbor ZUŠ Klementa Slavického.

STŘEDA 8. KVĚTNA

Pohádkový zámek
KDY: 13:00
KDE: Zámek Klášterec nad Ohří
CO: Odpoledne na zámku, plné pohádek a soutěží.
ZA KOLIK: Vstup volný

ČTVRTEK 9. KVĚTNA

Divadýlko
KDY: 10:00
KDE: Kulturní Dům Zahradní
CO: 15. ročník nesoutěžní přehlídky dramatické tvořivosti žáků speciálních škol

Májový koncert žáků
KDY: 18:00
KDE: Základní umělecká škola, Jirkov
CO: Zábavný večer plný melodií.

Táňa Fischerová - Dekameron
KDY: 19:00
KDE: KD Střelnice, Kadaň
CO: Zpívaná středověká a renesanční poezie a milostné listy portu- galské jeptišky. Táňa Fischerová se kromě skvělé recitace předsta- ví posluchačům i jako velmi dobrá zpěvačka.
ZA KOLIK: 80 Kč

PÁTEK 10. KVĚTNA

Večer ve věži: Izrael
KDY: 17:00
KDE: Městská knihovna, Kadaň
CO: Beseda s Michalem Podhrázským k 65. výročí Státu Izrael.
ZA KOLIK: 20,-Kč / čtenáři a studenti SŠ či U3V zdarma

SOBOTA 11. KVĚTNA

Myslivecký den
KDY: 9:00
KDE: Zámek Červený hrádek
CO: Výstava psů lovec- kých plemen, přehlídka trofejí, myslivecké tradice a zvyky, vyhod- nocení dětské výtvarné a fotografické soutěže, troubení žáků J. Sele- menta ,Divadlo o příro- dě Jirkovský drama- tický soubor, dětská pěvecká soutěž, dětské poznávací soutěže.

Večerníček pro seniory
KDY: 17:00
KDE: Kulturní dům Zahradní, Chomutov
CO: Tradiční taneční podvečer s Malou českou muzikou.
ZA KOLIK: 50 Kč

Johanité v Kadani
KDY: 14:00
KDE: Špitálské předměstí, Kadaň
CO: Historické odpoled- ne na Špitálském předměstí. Johanité rozbijí své ležení, předvedou ukázky boje. Hudební doprovod.
ZA KOLIK: Vstup volný

NEDĚLE 12. KVĚTNA

Zvířátka a loupežníci
KDY: 15:00
KDE: Městské divadlo, Chomutov
CO: Představení pro děti.
ZA KOLIK: 60 Kč

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA

Kimčongílie
KDY: 17:30
KDE: Cafe Atrium, Chomutov
CO: promítání dokumentu z JEDNOHO SVĚTA

ÚTERÝ 14. KVĚTNA

Otevírání studánek
KDY: 15:00
KDE: Kostel sv. Ignáce, Chomutov
CO: Přehlídka pěveckých sborů MŠ