Oblastní muzeum v Chomutově připravuje na polovinu října tři velké akce. Slavnostně otevře novou stálou expozici v budově staré radnice a Také zahájí krátkodobou výstavu věnovanou Josefu Opitzovi. U příležitosti obou akcí se ve čtvrtek a pátek 17. a 18. 10. 2013 bude v zasedacím sále radnice konat mezinárodní vědecká konference Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590.

Změna po více než třiceti letech

Stálá expozice nazvaná „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590" se dočkala po více než třiceti letech zásadní změny. Návštěvníci se mohou těšit na nové architektonické řešení z dílny zkušeného autora výstavních expozic architekta Pavla Kolíbala zahrnující nové osvětlení, výstavní mobiliář, uspořádání expozice a především její odborné zpracování s řadou nových textů a doplňujících informací.

Dvě vzácné Madony

Nová instalace bude nadto obohacena o dva významné exponáty. První je Madona z Březence z poloviny 14. století, která představuje nejstarší dochovanou gotickou dřevořezbu severozápadních Čech. Druhou vzácností je pozdně gotická Madona z Vilémova z první třetiny 16. století.

K velkým výstavním sálům v přízemí radnice, v nichž se expozice nachází již od dob svého zrodu, je připojena menší místnost, kde se budou nacházet sochy a malby z renesančního období. Některé exponáty jsou nově zrestaurované a dávají tak vyniknout své původní kráse.

Josef Opitz

Ve stejný den bude otevřena také krátkodobá výstava Josef Opitz 1890 1963, která má za cíl představit tuto osobnost nejen jako významného vědce v oboru dějin umění, ale také jako umělce a člověka se složitým životním osudem (více v grafickém prvku dole.

K vidění bude velké množství originálních ukázek Opitzovy umělecké činnosti, doklady jeho vědecké práce, množství textových a obrazových materiálů, ale také řada osobních předmětů z jeho pozůstalosti. Na výstavě muzeum spolupracuje s bavorským skanzenem Freilichtmuseum ve Finsterau, bez jehož velkorysé zápůjčky a spolupráce by výstava byla jen stěží možná.

Kdo byl Josef Opitz?Josef Opitz se narodil v Praze. Zde také zastával řadu významných funkcí, mimo jiné na Karlově univerzitě, Národní knihovně, Akademii výtvarných umění či v Národním muzeu. Přestože v Praze žil do samotného závěru druhé světové války, ve 20. a 30. letech 20. století se také aktivně zapojil do výzkumu středověkého, renesančního a barokního umění severozápadních Čech.
Jím uspořádávaná výstava gotického umění severozápadních Čech v roce 1928, která proběhla v Chomutově a v Mostě, představuje dodnes špičku mezi velkými výstavními projekty středověkého umění v Čechách.
V severozápadních Čechách byl Josef Opitz nejvíce spjat právě s Chomutovskem a Kadaňskem, a to nejen pracovně, ale také z rodinných důvodů, jelikož jeho žena Elsa pocházela právě z Kadaně. Život a dílo Josefa Opitze dosud nebyly v Čechách představeny v celé své šíři a v rozsahu, který si tato mimořádná osobnost zaslouží.
Proto přichází Oblastní muzeum v Chomutově s monografickou výstavou, která bude ve velké míře reflektovat také Opitzovy osudy v poválečném období, kdy žil v Německu a věnoval se výtvarné tvorbě, a která také symbolicky připomene výročí 50 let od jeho smrti v roce 1963.

Konference

V návaznosti na otevření nové expozice a výstavu o Josefu Opitzovi proběhne 17. a 18. října 2013 v zasedacím sále na radnici mezinárodní vědecká konference Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590. Na konferenci vystoupí čeští i němečtí odborníci z oborů historie, dějin umění, muzejnictví, archeologie, restaurátorství a podobných odvětví. Zhruba polovina příspěvků zhodnotí osobnost a práci dr. Josefa Opitze a druhá se bude věnovat gotickému a raně renesančnímu umění severozápadních Čech, se zaměřením na regiony Chomutovska a Kadaňska.

Program konference a abstrakty konferenčních příspěvků naleznete na www.muzeum-cv.net. Konference bude simultánně tlumočena a bude zdarma přístupná široké veřejnosti.

Realizace akcí je umožněna díky přeshraničnímu projektu „Marketingová opatření partnerských měst Annaberg Buchholz a Chomutov" v rámci evropského dotačního programu Cíl 3.