Tříletá veřejná sbírka na záchranu varhan, kterou spustilo občanské sdružení Rodáků a přátel Chomutova, vynesla úžasných 97 969 korun. Díky těmto finančním prostředkům se mohlo začít s první etapou restaurátorských prací. Ta je zaměřena na opravu zdobené varhanní skříně, která ukrývá samotné varhany.

Letos restaurátoři za vybrané peníze, ke kterým se přidalo dalších šestadvacet tisíc z provozního účtu sdružení, osadili levou část varhanní skříně.

Bez lidí, kteří chodili na benefiční koncerty a přispěli svým vstupným, bez lidí, kteří účinkovali na těchto koncertech, a bez těch, co posílali peníze na účet, by kulturní památka zůstala v hanebném stavu.

„Nesmíme také zapomenout na velkou podporu velkých společností, bez kterých by se tato částka nepovedla vybrat,“ připomíná předsedkyně Rodáků Jana Kučerová.


Podpořil i Jaroslav Svěcený


Benefiční koncerty, které velkou měrou pomohly záchraně varhan, byly na vysoké úrovni. Vystoupili na nich například sourozenci Gondolánovi nebo houslový virtuos Jaroslav Svěcený. V jejich šlépějích pokračovaly také místní pěvecké soubory Hlahol, Ventilky a Anonym.

„Jsme rádi, že se do této záchranné akce zapojili již i mladí. Zadarmo na benefičních koncertech vystoupily totiž také pěvecké soubory VIS a Happy smile,“ sděluje s radostí Jana Kučerová.


Rodáci a přátelé Chomutova


Bez snahy sdružení by nejspíš tento historický skvost nebyl doposud uznán kulturní památkou. Stalo se tomu tak až v roce 2007, tedy po založení Rodáků a přátel Chomutova, kteří si záchranu varhan dali jako svůj první a hlavní cíl.

Rodáci ale tímto nekončí, je před nimi ještě dlouhá cesta. Aby byla celá varhanní skříň zachráněna a opravena, je zapotřebí sehnat ještě více než dva miliony korun. Ty se bude sdružení snažit sehnat především formou sponzorských darů a dotací. Pokračovat však budou i benefiční koncerty, kde můžou ruku k dílu přidat i Chomutované.


Pomozte i vy, zapojte se do sbírky


Také čtenáři Deníku se mohou do veřejné sbírky za záchranu varhan zapojit. Možností je více.

Kromě navštěvování benefičních koncertů, kde přispějí svým vstupným, mohou i nadále posílat finanční příspěvky na účet pro záchranu varhan: 35-8840850207/0100 pod variabilním symbolem 20071.

Zatím se opravuje jen varhanní skříň, oprava samotných varhan je až posledním krokem. Zároveň však tím nejdražším. Aby byly varhany plně funkční a dostály svého věhlasu, je třeba ještě k předchozím k částkám přidat okolo osmi milionů korun.

„Tímto děkujeme všem občanům a přejeme příjemné prožití vánočních svátků,“ vzkazuje za celé občanské sdružení Rodáků a přátel Chomutova Jana Kučerová.