U Červeného hrádku se během léta pravidelně konaly koncerty, tentokrát záštitu nad akcí převzal Dům dětí a mládeže Paraplíčko a hudebně se rozloučilo s létem.