MAS vydání knížečky „Gottesberg Boží vrch u Verneřic (Pojednání o místě, které již není)" financuje. Uvedl to předseda sdružení Středohoří sobě Jan Kvapil, germanista, který s historičkou Ivou Proškovou z Ústí na „gottesberském průvodci" spolupracoval.

Pohled do historie

„Koho zajímají zaniklá místa Českého středohoří, má unikátní šanci nahlédnout do historie jednoho z nich," říká Jiří Šedivý, místopředseda Středohoří sobě. Slavnostní křest drobné publikace se odehraje přímo na místě zaniklého poutního areálu z poloviny 18. století. „Ač se to nezdá, na místě odstřeleného kostela lze najít řadu stop po bývalém poutním provozu. Proto jsme pro účastníky připravili prohlídku zaniklého areálu," zve spoluorganizátorka akce a manažerka Místní akční skupiny (MAS) Labské skály Jiřina Bischoffiová. „My tu sehrajeme frašku Trpasličí klíč dle pověsti, která se váže k tomuto místu. Gottesberg (Boží vrch) se původně jmenoval Trpasličí vrch," připomněl Jan Kvapil. Středeční slavnosti nabídne i besedu s autory knížky o minulosti, dnešku i budoucnosti místa. Účast přislíbil též starosta Verneřic Daniel Zygula.

Ač je nová knížka určena nejširší veřejnosti, bude v ní zveřejněna i řada informací historikům dosud neznámých. Autorka Iva Prošková totiž o Gottesbergu na ústecké univerzitě dokončuje dizertaci. „Rovněž zde budou vůbec poprvé otištěny dvě neznámé rytiny Gottesbergu z poloviny 18. století, nedávno nalezené ve Strahovské knihovně v Praze," slibuje Jan Kvapil. Grafickou stránku brožury připravil absolvent ústecké Fakulty umění a designu UJEP Jakub Štěpánek.

Není zdaleka první

„Gottesberská knížečka je po brožurce o historii kostela v Čermné a průvodci po Arnultovicích a Lučním Chvojně již 3. tištěným výsledkem naší spolupráce. Na její tisk přispěla v rámci projektu „Za poznáním, historií a kulturou do vesnických kostelíků" Nadace VIA a obec Verneřice," dodala Jiřina Bischoffiová.

Více: www.stredohorisobe.wz.czči telefon 732 921 250.