Výsledné práce budou hotové v sobotu 12. června, kdy bude možné si prohlédnout dokončená díla při vernisáži. Spojená bude s prodejem obrazů a některých sochařských děl ve prospěch spolku Roska, který sdružuje pacienty s roztroušenou sklerózou.