Říká vám něco jméno Petr Pazdera Payne? Tento renesanční člověk a autor knihy Předběžná ohledání bude mít v úterý 16. února v 17:00 hodin autorské čtení v městské knihovně.

Literární počátky Petra P. Payna jsou spojeny s jeho disidentskými aktivitami v prostředí evangelických obcí v průběhu osmdesátých let. Jeho prozaické texty jsou často podobenstvími, apokryfy, variacemi na biblické motivy. Ačkoliv sepsal i knížku kázání, nejde u Petra Pazdery Payna o náboženskou literaturu. Jeho dílo zobrazuje drsné a složité momenty v lidském životě a ačkoli je dosti rozsáhlé, nikdy nezapadlo do středního proudu. Moralista Petr Pazdera Payne zůstává nonkonformistou.

Při autorském čtení v Kadani bude řeč hlavně o zatím poslední autorově knize Předběžná ohledání. Pracuje v ní s drobnohledným způsobem vypravěčského podání, založeným na snaze uvidět a pojmenovat, co je pro zachycovanou situaci podstatné. Takový postup je nutným předpokladem pro bližší poznání, anebo aspoň pro ono „předběžné ohledání" věci. Do centra zájmu se mnohokrát dostávají jedinci na cestě nebo na útěku, ať už ve fyzickém, či přeneseném smyslu. Jedinci hledající cosi či kohosi jsou konfrontováni se záhadou, jejíž stopování je důležité pro ně samé. Při tom zažívají nezvyklé příhody, které vám nedají spát.

Petr Pazdera Payne se narodil roku 1960 v Praze. Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze; pracoval jako lesní dělník, sanitář, topič, pracovník pečovatelské služby, vychovatel v Jedličkově ústavu, závozník v Národní galerii. V letech 1989-1992 působil jako evangelický farář v Kadani a v Chomutově a v nedalekých vězeňských zařízeních, přednášel základy etiky a kapitoly z dějin křesťanství na ČVUT v Praze, pracoval na ministerstvu vnitra a v nadaci Člověk v tísni.