Budou fotografovat, porovnávat svá díla a diskutovat o nich s ostatními. Zájemci se naučí i upravovat fotky v počítači. Cena pro účastníky je stejná jako jednodenní běžné vstupné na hrad, tedy 60 korun. Spát se bude na půdě hradu, je tedy třeba mít s sebou vlastní spacák a raději i karimatku. Stravování si účastníci zajišťují sami z vlastních zdrojů, na hradě je k dispozici ohniště a gril s klobásami a steaky, případně je možnost návštěvy restaurace vzdálené pár minut autem.


Kontakt na pořadatelku workshopu Magdu Andresovou je ilwen@seznam.cz.

FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

Pátek 23.10.

večer - příjezd účastníků, večerní prohlídka hradu (cca 21:00), organizačně společenské potlachy.

Sobota 24.10.

dopoledne (cca 9:30 - 12:30) - společná tvůrčí dílna v rámci tématických okruhů:
• Linie a rytmus v architektuře a krajině
• Světlo a stín
• Život v hradních spárách
13:30 - společné prohlížení vytvořených fotografií a diskuze nad nimi
odpoledne (cca 14:30 - 18:30) - samostatné volné tvoření a snaha o subjektivní uchopení místa
16:00 - pro zájemce: základy práce a editace snímků v Zoner Photo Studiu
20:30 - společné prohlížení vytvořených fotografií a diskuze nad nimi

Neděle 25.10.

cca 9:00 – 11:00 - společná tvůrčí dílna v rámci tématických okruhů:
• Architektura krajiny / architektura v krajině
• Krajinná paměť
• Struktura krajiny
11:00 - 14:30 - volná tvorba účastníků
15:00 - společné prohlížení vytvořených fotografií a diskuze nad nimi, uzavření fotografického workshopu
– vypálení kolektivního DVD s fotografiemi, stanovení termínu do kdy každý představí nejzdařilejší fotografie, stanovení termínu završující výstavy apod.

Autorka: Lenka Kubalová