Za organizací festivalu stojí již šestnáct let Klára Alexová a Jana Nuslauerová, které jsou samy přímými aktéry Obnažených. Od svého zrodu Obnaženi vyrostli z několikahodinového setkání přátel v atriu knihovny do celotýdenního festivalu, který zaplnil celé historické jádro města. „Oproti minulým ročníkům jsme Obnažené zkrátili do tří dnů, přesto ale diváky neochudíme o žánrovou pestrost,“ říká Jana Nuslauerová, pořadatelka festivalu Obnaženi.

Obnaženi cílí na diváka, který je otevřen možnosti vlastní interpretace uměleckého díla a program festivalu mu nabízí důležité a inspirativní podněty. „Diváci tu nedostávají prvoplánové nebo jednoznačné příběhy, ty si musí každý postavit na vlastních asociacích a zkušenostech,“ objasňuje Nuslauerová myšlenku festivalu.

Každý ročník festivalu Obnaženi se nese v duchu tématu, které reaguje na společenskou situaci. Letošním dovětkem Obnažených je heslo „Spolu“. „Spolu je reakcí na vyhrocenou situaci v české společnosti, kterou můžeme v posledních letech vnímat jako rozdělenou. Spolu je odpovědí na to, co neumíme, a proč a jak se mění svět v důsledku ekonomických, politických, ale i ekologických změn a katastrof. Ať chceme či nechceme, všechny otázky současné společnosti musíme řešit spolu a umět spolu komunikovat je klíčem k budoucnosti nás všech. Umění má tu úžasnou vlastnost, že ono spolu přináší každý umělecký zážitek, kdy sdílíte spolu s autorem, tanečníkem, muzikantem a podobně,“ vysvětluje Nuslauerová.

Sedm zajímavých míst

Letošní ročník Obnažených se bude konat na sedmi místech historického centra Chomutova. Festival zahájí dnes, ve čtvrtek 23. srpna, promítání filmu Plural Individual v galerii Špejchar a ještě téhož dne proběhne koncert v městském parku a představení Pitch v kostele sv. Kateřiny. Celé tři dny Obnažených přinesou více než deset uměleckých zastavení. Jedním z bodů programu bude i páteční výtvarná procházka centrem, jejíž trasu organizátorky předem prozradit nechtějí.

„Myslím, že můžeme pozvat veřejnost na zastávku u městské věže, kde budou mít diváci možnost sledovat celý den v akci sochaře Šporgyho a Jiřího Němce. Na dalších místech pak budou k vidění instalace fotografa Dana Černého, výtvarníka Honzy Chabra, Terezy Dvořákové nebo moje,“ zve na výtvarnou procházku Nuslauerová. Všechna díla budou navíc ozvláštněna hudební či taneční improvizací v podání muzikantů a performerů ze skupiny CreWcollective.

Sobotní program je mimo jiné věnován dílnám pro děti i dospělé. V atriu knihovny se děti setkají s Monikou Haasovou, slovenskou herečkou, v rámci divadelního workshopu, a jak malí, tak i velcí budou mít možnost spolu s Janou Nuslauerovou a Honzou Chabrem tvořit vlastní výtvarná díla a vyzkoušet si, že i zdánlivý odpad má v umění své místo. Třídenní umělecký maraton pak bude zakončen představením Peace v jurtě postavené v atriu a následně setkáním aktérů i diváků v Café Rouge. Festival Obnaženi začne ve čtvrtek 23. srpna ve 13 hodin a potrvá až do sobotních nočních hodin.

Program festivalu Obnaženi 2018:

Čtvrtek 23. srpna
13.00–17.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural Individual
19.30–20.30 městský park: koncert s performencí Polyband
21.00–21.45 kostel sv. Kateřiny: PITCH: představení fyzického divadla

Pátek 24. srpna
09.00–17.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural Individual
17.00 atrium SKKS: start výtvarné procházky
19.00–24.00 dvorek u Čajovny Alibaba, Sklepení osudu: Block Party – graffiti naživo, Skyca: Hlahol Hip Hop, break dance: Saxons/Chapter + UrbanFam

Sobota 25. srpna
09.00–12.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural Individual
10.15–11.00 jurta v atriu SKKS: herecká dílna a rozcvička pro děti s Monikou Haasovou
11.30–13.00 jurta v atriu SKKS: povídání a promítání z cest po Mongolsku s Monikou Haasovou
14.00–17.00 atrium SKKS: otevřená výtvarná dílna recyklace
17.30–18.30 + 21.00 – 22.00 jurta v atriu SKKS: Peace – divadelní představení o smrti vztahu a síle jeho vzkříšení
22.00 Café Rouge: Afterparty – volné zakončení festivalu a setkání s tvůrci a organizátory

Petra Klímová