Do dnešního dne je u sdružení hasičů sedmnáct členů a z toho čtrnáct hasičů ve výjezdové jednotce. Mezi nimi je jeden velitel družstva, tři strojníci a ostatní členové mají funkci hasič.

Trénují útoky v odlišném terénu

„Jednou týdně provádíme údržbu techniky a trénujeme útoky v různém počtu hasičů, také v odlišném terénu a s použitím různého vybavení,“ popisuje velitel JSDH Jan Ralbovský.

V těchto dnech se dobrovolníci z řad hasičů účastní akce ve spolupráci s bezpečnostní agenturou. Jedná se o pravidelné hlídky na veřejných prostranstvích a dohled nad dodržováním veřejné vyhlášky obce. Jde o činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy.

Do budoucna se sbor dobrovolných hasičů z Křimova chce zaměřit na spolupráci s dětmi a mládeží v oblasti prevence.

Za vybavení děkují obci

Momentálně disponují cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS 25), značky Škoda 706 RTHP a plovoucím čerpadlem. „Tímto bych chtěl poděkovat starostovi obce Zdeňkovi Vokatému za veškerou pomoc ohledně znovuzaložení sboru i za koupi techniky,“ uvádí velitel Ralbovský.

O dalších sborech z okresu si můžete přečíst tady.