Většinou tedy jde o technickou pomoc. „K požárům vyjíždíme tak z třiceti procent,“ uvádí velitel stanice v Chomutově Jiří Hercík.
V Chomutově je padesát hasičů na výjezd. A střídají se po šichtách. Na jedné šichtě jich je tedy šestnáct nebo sedmnáct.


Posilují a dávají první pomoc


Jejich pracovní den vypadá následovně – mají šest hodin pohotovost a osmnáct hodin službu. Pokud nemusí zrovna jet někam zasahovat, pak je čeká dvouhodinová fyzická příprava – posilují, hrají fotbal, plavou, zkrátka vytrvalostní trénink.


„Hasiči musí zvládnout různé situace a při zásahu by měli fungovat na dvě stě procent, proto musí mít výbornou fyzičku,“ popisuje Jiří Hercík.
Připravují se tak na fyzické prověrky, které jsou jednou za rok.


Kromě fyzičky musí také prokázat své vědomosti a mít splněná různá školení, testy a kurzy. Učí se požární taktiku, mají pořadový výcvik, technický výcvik a hlavně musí vědět jak dát člověku první pomoc. Z toho všeho jsou také jednou za rok vyzkoušeni.


Za rok 2008 téměř pět set zásahů


Chomutovský záchranný sbor měl v roce 2008 celkem čtyřista osmdesát pět zásahů. Nejvíce tentokrát vyjížděli k požárům, těch bylo sto sedmdesát. Hned za požáry jsou technické zásahy a to sto šedesát, dále dopravní nehody, těch bylo devadesát sedm. Zajímavé je i docela vysoké číslo planých poplachů. Zbytečně hasiči vyjeli téměř šedesátkrát.


Patří pod HZS Ústí nad Labem


HZS Chomutov je územní odbor HZS v Ústí nad Labem. Územní pracoviště Chomutov má pak další oddělení. A to oddělení krizové a havarijní, prevence, integrovaného záchranného systému a služeb – tady jsou technické služby, chemické služby, strojní služby a další. Ty se starají o přístroje na výezd, aby byly v pořádku.