Galerie: Kalek

Kalek. Obecní úřad Kalek. Kaple sv. Anny v Načetíně. Na její obnově má podíl David Fiala, řezbář z Krabčic, který vyřezal oltář uvnitř, dveře a okna repasoval Bedřich Hartan z Droužkovic. Dřevěný oltář v kapli sv. Anny v Načetíně. Pro obec ji vyřezal řezbář z Krabčic David Fiala. Kaple sv. Huberta v Načetíně byla vystavěná v letech 1868 - 91 jako kaple Matky Boží. Na její obnově má podíl David Fiala, řezbář z Krabčic, který vyřezal plastiku uvnitř, dveře a okna vyrobil Bedřich Hartan z Droužkovic. Rozvaliny bývalé pily. Obec chce zainvestovat do vyčištění areálu a přeměny v odpočinkovou zónu. Kostel sv. Václava je dominantou Kalku. Kalek. Kalek. Na některých domech v Kalku se pracuje. Hrázděné domy jsou typické pro oblast severních a západních Čech. Na některých domech v Kalku se pracuje. Hrázděné domy jsou typické pro oblast severních a západních Čech. "Stará celnice". Pietně upravené torzo budovy v Načetíně, přímo na státní hranici se nachází na kdysi  důležité obchodní cestě z Čech do Chemnitz. Protože byly spory o údržbu silnice, později se celnice zrušila. "Stará celnice". Pietně upravené torzo budovy v Načetíně, přímo na státní hranici se nachází na kdysi důležité obchodní cestě z Čech do Chemnitz. Protože byly spory o údržbu silnice, později se celnice zrušila. "Stará celnice". Pietně upravené torzo budovy v Načetíně, přímo na státní hranici se nachází na kdysi důležité obchodní cestě z Čech do Chemnitz. Protože byly spory o údržbu silnice, později se celnice zrušila. Obnovený pomník proti celnici v Načetíně. Stará celnice odkazuje na život a dílo krušnohorského malíře Gustava Zindela. "Stará celnice". Pietně upravené torzo budovy v Načetíně, přímo na státní hranici se nachází na kdysi  důležité obchodní cestě z Čech do Chemnitz. Protože byly spory o údržbu silnice, později se celnice zrušila. Načetínský potok, který vymezuje česko-německou hranici. Obecní úřad v Kalku. Na horských loukách v Kalku se pasou koně. Dominantou Kalku je  původně barokní kostel. sv. Václava. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, jeho obnova začala v 90. letech. Areál bývalé pily, který chce obec přeměnit na zelenou odpočinkovou zónu. Areál bývalé pily, který chce obec přeměnit na zelenou odpočinkovou zónu. Dominantou Kalku je  původně barokní kostel. sv. Václava. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, jeho obnova začala v 90. letech. Areál bývalé pily, který chce obec přeměnit na zelenou odpočinkovou zónu. Areál bývalé pily, který chce obec přeměnit na zelenou odpočinkovou zónu. Kalek. V obci mají obchod, ve stejné budově plánují také hospodu. Dominantou Kalku je  původně barokní kostel. sv. Václava. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, jeho obnova začala v 90. letech. Bývalý zámeček v Kalku je dnes v soukromých rukách. Dominantou Kalku je  původně barokní kostel. sv. Václava. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, jeho obnova začala v 90. letech. Dominantou Kalku je  původně barokní kostel. sv. Václava. Ve druhé polovině 20. století kostel chátral, jeho obnova začala v 90. letech. Kalek. Kalek. Kalek. Kalek.