Na počest skvělého pedagoga a organizátora žákovského sportu na Chomutovsku, který nás bohužel před čtyřmi lety navždy opustil, se rozhodly ZŠ Písečná Chomutov, OR AŠSK Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádat Memoriál Václava Čecha. Turnaj se odehrál na domácí škole Václava Čecha - ZŠ Písečná, kde působil 25 let na novém hřišti s umělým trávníkem.

Letošního ročníku se zúčastnilo šest škol a hrálo se systémem každý s každým. Loňské prvenství obhajovala domácí škola ZŠ Písečná, ale hned úvodní zápasy ukázaly, že turnaj bude vyrovnaný. I přes sychravé, doslova anglické počasí, předváděli hráči kvalitní výkony a od začátku se překvapivě nejlépe dařilo ZŠ Krušnohorské Jirkov. Jirkovská škola porazila i obhájce Písečnou a rázem z ní byl favorit letošního ročníku.

ZŠ Krušnohorská Jirkov vyhrála čtyři zápasy v řadě a stala se vítězem letošního ročníku Memoriálu Václava Čecha. O dva body za ní skončily dvě školy, mezi kterými po vzájemné remíze rozhodovalo celkové skóre. To měla lepší ZŠ Zahradní a obsadila druhé místo, třetí místo brala domácí ZŠ Písečná, loňský vítěz. O bod za touto dvojicí skončila na čtvrtém místě ZŠ a MŠ Březno. I přes dobré výkony skončily na pátém místě ZŠ Heyrovského Chomutov a na šestém místě ZŠ Školní Klášterec nad Ohří.

Turnaj se i přes nepřízeň počasí povedl, všichni hráči ukázali velké zaujetí pro hru, z čehož by měl Václav Čech určitě radost. Ceny byly připraveny pro všechny týmy a hráče v podobě pohárů, míčů, medailí i sladkostí a předávali je ředitel ZŠ Písečná Chomutov Karel Poláček, předseda CHLMF Jiří Kupec a za OR AŠSK Chomutov Jiří Olišar. Na organizaci turnaje se podíleli Jiří Beneš, Pavel Nobst a za Spolek Chomutovská liga malého fotbalu Jiří Kupec a Pavel Fára. Turnaj řídili rozhodčí Chomutovské ligy malého fotbalu Martin Jackl a Luboš Neumayer.

Václav Čech se narodil 3. června v roce 1936 v Dobroměřicích na okrese Louny, se svými rodiči a sourozenci tam prožil dětství. Měšťanskou školu vychodil v Lenešicích a pak se vydal do světa. V Teplicích vystudoval pedagogický institut a v roce 1955 nastoupil do chomutovského okresu. Stal se učitelem a řídícím učitelem na školách v Nové Vsi a Hrušovanech, a protože byl výborným učitelem a projevil značnou míru řídících dovedností, byl velmi brzy pověřen vedením chomutovských devítiletek. Nejprve v Černovické ulici, pak v dnešní ulici Školní, ulicích Cihlářské a Havlíčkově a v roce 1980 dostal za úkol uvést do provozu novou základní devítiletou školu na sídlišti Písečná. Tam působil až do roku 2005. V základních školách okresu Chomutov působil neuvěřitelných 50 let a nesmazatelně se tak zasadil o rozvoj vzdělání a výchovy mnoha generací dětí. Děti vždy vedl k vědění, ale také k lásce ke sportu. Přitom ale vždy upřednostňoval cestu fair play a sám byl v tomto duchu neuvěřitelně příkladný. Školní práci Vašek miloval a děti milovaly jeho. On to vlastně nebral jako práci, ale jako radost a životní poslání. Celoživotní láska – práce s dětmi a pro děti – se promítla i do mimoškolního života. Václav pracoval jako předseda komise pro mládež, jako člen a předseda fotbalového svazu, okresní metodik pro tělesnou výchovu. Vedl okresní radu Asociace školních sportovních klubů, připravoval fotbalové trenéry mládeže, byl metodikem dopravní výchovy a dobrovolně vedl nespočet zájmových kroužků zaměřených na míčové hry. Byl neúnavným organizátorem školních sportovních soutěží. Tak neuvěřitelný měl záběr tento postavou malý, ale srdcem veliký člověk. Český olympijský výbor udělil Václavu Čechovi školní cenu Fair play, dočkal se jmenování čestným členem Asociace školních sportovních klubů. Při příležitosti oslav založení města Chomutova obdržel stříbrnou medaili a v roce 2005 se stal držitelem Ceny Jiřího Popela z Lobkovitz, kterou Statutární město Chomutov uděluje občanům, kteří se nesmazatelně zasloužili o jeho rozvoj.

Karel Poláček