Vzhledem k fotbalovému zázemí, tradici a stoprocentnímu nasazení všech, kteří fotbal trénují a všestranně zabezpečují, je o tento druh sportu na škole zájem nejen u chlapců, ale začíná přitahovat i dívky.

Ač škola není fotbalovou školou či specificky na fotbal zaměřenou, začíná být stále úspěšnější a dostává se v soutěžích na posty nejvyšší. Příkladem je poslední fotbalový turnaj, který místní starší chlapci vyhráli. Vítězství bylo o to cennější, že ve finále zvítězili 5:1 s 10. ZŠ Most, která je prestižní fotbalovou školou připravující žáky pro mostecký prvoligový fotbal.

Na fotbal škola myslí již v souvislosti s našimi nejmenšími, a to i s předškoláky. Dvakrát do týdne ve škole trénují pod dohledem pana Březňáka děti z mateřských školek, jejichž rodiče si pak často školu vyberou pro nastávající devítileté studium, jelikož jejich dětem nabízí možnost pokračovat s fotbalem dál ve známém prostředí.

Fotbalové zázemí žáků prvních až třetích tříd zabezpečuje ředitel K. Poláček. Dvakrát týdně se setkává s malými fotbalisty 1. a 2. tříd při tréninku fotbalu, při kroužku fotbalu pak odpoledne s žáky 1. -3. tříd. Starší děti ze 4. -9. tříd docházejí na tréninky k učiteli J. Benešovi. Výsledky odpovídají přípravě, a to jak u malých, tak i u velkých sportovců.

Nelze též opomenout, že se každoročně na nižším stupni školy uskutečňuje pod vedením učitelky K. Haškové předprázdninový „Písečnický Benjamin cup“, v rámci kterého probíhají zápasy žáků 1. -5. třídy. Turnaj je velmi oblíbený a početně zastoupený.

Závěrem zbývá dodat, že škola ve škole pracuje mnoho vyučujících, kteří s dětmi sportují v různých sportovních odvětvích (florbal, basketbal, volejbal a další). Fotbalové aktivity jsou ale stále nejvýznamnější. Úspěchy žáků školu nejen těší, ale hlavně ji i zviditelňují.

Autoři: Helena Pajerová, Michal Káva