Archeologové ho našli díky tomu, že zrovna probíhaly výkopové práce, související s výstavbou schodiště a výtahu. „Doufali jsme, že se něco najde, ale nevěděli jsme, co to bude,“ usmála se starostka Miroslava Švaříčková a dodala: „Předpokládáme, že se v zemi nachází ještě jeden erb, případně další kamenné artefakty.“

Podobné objevy jsou přitom na Vysočině vzácností, potvrdila Deníku Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. „V poslední době jsme nezaznamenali nález podobného typu. Většinou se setkáváme s druhotně použitými kamenickými prvky ve zdivu, nebo s nálezy starých maleb či původních omítek při operativních průzkumech,“ zmínila.

Modernizace dálnice D1 mezi 168. km a 178. km.
Konec modernizace D1: práce na Vysočině začnou v březnu

Nebyl to přitom první nález. Pod sýpkou, která je od roku 2016 kulturní památkou, se již dříve našel náhrobek Hynka nebo Zdeňka Brtnického z Valdštejna, a ještě nápisová deska, to bylo v roce 1964. „Když zemědělské družstvo pracovalo na rekonstrukci sýpky, našlo zde pamětní desku. Ta se váže k Zdeňkovi Brtnickému z Valdštejna a roku 1560. Pravděpodobně i nalezený erb je její součástí,“ okomentovala starostka.

Nápisová deska pak byla do doby rekonstrukce radnice umístěna v obřadní místnosti. Následně byly její části svázané do železného rámu a v loňském roce se městu podařilo nápisovou desku zrestaurovat. Nyní je prozatímně umístěna v zámeckém kostele tak, aby byla přístupná všem návštěvníkům.

Fragment náhrobku

Další nález, fragment figurálního náhrobku rytíře Hynka nebo Zdeňka Brtnického z Valdštejna, město převezlo na zámek. „Do modrého salonku v nadzemním patře byl vybouraným otvorem okna přemístěn náhrobek díky probíhajícím stavebním pracím na zámku,“ vzpomněla starostka. Památku tak mohla v minulosti vidět i široká veřejnost, neboť průvodcovské služby zajišťovaly různé obecně prospěšné společnosti.

Radnice by chtěla náhrobek zrestaurovat a umístit ho ve svých prostorách, ale dostat ho ze zámku není vůbec snadné. V loňském roce se městu Brtnice podařilo domluvit restaurování s fakultou restaurování, Univerzity Pardubice. Akce nakonec nebyla uskutečněna, neboť převoz náhrobku majitel zámku neumožnil.

Náves v Hodicích slibuje vyžití v létě i v zimě.
Každý rok jeden velký projekt. Hodice jen vzkvétají

Zámek vlastní Spolek Svébyt Brtnice. Oleg Rybnikář ze spolku uvedl, že město dosud nedoložilo vlastnictví náhrobku. Se starostkou Rybnikář nyní jedná a ve snaze nepoškodit korektní vztahy a dle svých slov nabídl několik kompromisních návrhů. Jedním z nich je, že se náhrobek stane majetkem města. „Snahu o restaurování náhrobku v režii města Brtnice vítáme,“ sdělil Rybnikář za Spolek Svébyt Brtnice.

Kdy byly artefakty v areálu sýpky ukryty, se zatím ještě neví. „Je pouze domněnkou, že sami Valdštejnové, či kdokoli jiný, zde artefakty ukryl v době, kdy už byl Zdeněk Brtnický z Valdštejna uvězněn v Brně na Špilberku, kde také později zemřel. Jeho majetek byl následně zkonfiskován a z rukou Ferdinanda II. ho později získali Collaltové,“ uzavřela starostka.