Ani šest let po výbuších vrbětických skladů s municí se lidé z jejich okolí nedočkali náhrady za zničené pozemky a lesy.

Majitelé pozemků v okolí vrbětického areálu na ně nesměli šest let kvůli rozmetané munici vstoupit a obhospodařovat je. Za tu dobu došlo zejména u smrkových porostů k jejich devastaci kůrovcem.

Majitelům bude nabídnuta cena za současný stav lesů

Krátce před výbuchem například koupila část lesů společnost Lesy Jamné s.r.o. Dodnes nemají konkrétní výsledky ve vyjednávání s Vojenskými lesy a statky, které majitelům pozemků nabídlo směnu pozemků nebo finanční náhradu.

Až nyní, po uvolnění opatření se tak na místo dostanou soudní znalci. Problém je však v tom, že majitelům lesů bude nabídnuta cena za současný stav lesů, ne za stav, v němž byly v době před výbuchy.

„Čekáme, jak po uvolnění prostoru dopadne výměna pozemků s Vojenskými lesy a statky a kdy bude jasné, za jakých podmínek dojde k výměně pozemků uvnitř areálu. Zatím toho moc nevíme. Jedině to, že odhady pravděpodobně dopadnou tak, že lesy budou hodnoceny jako poškozené kůrovcem, což za šest let jsou. Ve většině jde totiž o smrkové porosty, o které se nikdo nesměl starat. Čekáme, jak to dopadne,“ uvedl za společnost jednatel Dalibor Olšák.

 

Podle mluvčího Jana Sotony byl podnik Vojenské lesy a statky (VLS), jako státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR k hospodářské správě armádních lokalit, pověřen výkupem pozemků vládním usnesením.

VLS jsou jako správci vojenských výcvikových prostor s více než 90tiletými zkušenostmi specialisté na hospodaření v lokalitách s pyrotechnickou zátěží.

Námitky majitelů pozemků a lesů v okolí vrbětického areálu chápou, přesto se musí podle Jana Sotony řídit zákonem.

„Vojenské lesy a statky se jako státní podnik musí řídit při majetkových transakcích platnou legislativou, která nám ukládá kupovat majetek za cenu v místě a čase obvyklou. Jiným postupem bychom porušili zákon,“ vysvětluje mluvčí.

Ostatní lidé ve Vlachovicích a dalších dotčených obcích mezitím v odškodnění přestali po šesti letech věřit.

„Už se tím nezabývám, tohle asi nikdy neskončí,“ naráží na situaci například Vlachovan Jaroslav Švehlák.

Odškodnění vlastníkům lesů a pozemků stále stojí na tom, až bude určen viník, který za výbuchy stojí. Vyšetřování případu se ujala Národní centrála organizovaného zločinu (NCOZ). Veřejnost však prozatím o výsledcích vyšetřování neinformovala.

„Mohu pouze sdělit, že náš útvar se tímto případem stále zabývá. Podávání informací z trestního řízení však má vyhrazeno Krajské státní zastupitelství v Brně, pobočka Zlín,“ uvedl jen mluvčí úřadu Jaroslav Ibehej.

„Roušku tajemství“nepoodhalil ani státní zástupce Martin Malůš, který kauzu dozoruje.

„Na případ bylo uvaleno informační embargo, které ani já neporuším,“ uvedl pouze na dotaz Deníku.