Přehlídka se konala v krásných prostorách varhanního sálu Základní školy Boženy Němcové, jejíž výuka je rozšířena v oblasti hudební výchovy, estetiky a cizích jazyků. Hodnocení soutěže probíhalo v několika kategoriích z hlediska věku zpěváků a zda sbor pochází ze ZUŠ, ZŠ s rozšířenou HV, nebo standardní ZŠ. Berušky si ve své kategorii vybojovaly zlaté pásmo . Naši zpěváci zazpívali opravdu moc dobře a z umístění jsme se radovali . Odměnou pro ně byla velká zmrzlina.

Děkujeme Beruškám za perfektní výkon a vzornou reprezentaci školy i města .

Liana a Hanka Jíchovy