Vzhledem k dobrému stavu složitých barokních řezeb se stalo nejsložitější fází čistění. Bylo zvoleno čištění suchou cestou, při které jsou nejdůležitější ruční vysavač, jemné štětce, měkký hadr a nekonečná trpělivost.

„Oltář vznikal v době, kdy se zlacení nanášelo mechanickou cestou. Buď jako plátkové zlato nebo štětcem roztoky se zlatem, jako u tohoto oltáře. Vypadá to, že tady bylo zlacení i obnoveno,“ usoudil restaurátor během své práce.Kaple bude po celý rok dostupná v rámci běžných komentovaných prohlídek, mimořádných akcí a bohoslužeb.

Město Jirkov