Soutěž oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v rámci pozemkových úprav v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
1. Protierozní a vodohospodářská opatření (opatření pro ochranu půdního fondu a zadržení vody v krajině a další vodohospodářská opatření sloužící k ochraně a tvorbě krajiny),
2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES a další trvalá vegetace),
3. Zpřístupnění pozemků.

Státní pozemkový úřad, pobočka Chomutov přihlásila projekt vedoucí ke zpřístupnění pozemků – Rekonstrukce polní cesty HPC 6 s doprovodnou výsadbou dřevin v k. ú. Pesvice. Projekt byl realizován v rámci plánu společných zařízení v k. ú. Pesvice.

Jednou z udělovaných cen je „Cena veřejnosti“. Cenu veřejnosti obdrží projekt, s nejvyšším počtem hlasů získaných prostřednictvím internetového hlasování na webovém portálu soutěže.

Každý hlasující může udělit pouze jeden hlas. Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který získá hodnotnou cenu a pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční v listopadu 2024 v Hlavním sále Senátu PČR.

Hlasování je možné nejpozději do 30. 4. 2024 na následujícím odkazu: https://soutezzk.spucr.cz/cz/hlasovani-verejnosti

Pomozte nám podpořit nominovanou lokální realizaci, která je prvotní realizací pobočky Chomutov. V současné době zahájila řadu dalších realizací, na které se může veřejnost těšit. Nezapomeňte zapojit svou rodinu a známé či spolupracovníky.

Kateřina Sejvalová