Kniha popisuje strasti a radosti života rodiny paní Marie v našem městě před válkou a během ní a také její celoživotní učitelskou kariéru, posledních 22 let učila němčinu na Gymnáziu Josefa Seiferta v Praze. Začala psát další knihu s názvem 65 let za katedrou, kterou již bohužel nedopsala.

S jejím příběhem se mohli seznámit návštěvníci putovní česko-německé výstavy (nejen) v galerii Kryt pod názvem Lidé – Osudy – Vzpomínky, která odrážela vzpomínky na odsun obyvatel v pohraničí. Marie Prebslová byla pravidelnou návštěvnicí Kláštereckých hudebních pramenů. Vždy v doprovodu své rodiny navštěvovala známá místa a s nadšením obdivovala, jak naše město vzkvétá. Čest její památce!