„Paní učitelko, kolik smím mít čtyřek na vysvědčení“, zeptala se mi žákyně 1. ročníku, která minulý týden neustále opakovala při občanské nauce, že každý poslanec má svůj candát.

Rozzlobená kolegyně vběhla do kabinetu a pravila: “Jestli ta ze třeťáku opustí školu, prosím vás, tak ji neposílejte ani do kartotéky, nenaučili jsme ji ani abecedu“!

Oko z modelu svalovce hledáme již třetí den. Tajně mi sdělili, že si ho někdo vzal na památku na školu, vždyť konec výuky čtvrtých ročníků se už blíží.

Každodenně se zlobí paní uklízečka, že se žáci a studenti nepřezouvají, odhazují na chodbách papíry a před školou nedopalky.

Naše žákyně se neučí pravidelně, někdy je přistihneme, jak jsou za školou, soustavně koukají do mobilu, na praktickém vyučování v nemocnici se zatoulají na jiná oddělení a my je hledáme.

Ve svém volném čase ale chodí na brigády do domů pro seniory a do nemocnic. Zúčastňují se automaticky všech charitativních sbírek, pomáhají seniorům, jsou první u automobilové nehody a okamžitě poskytují první pomoc. Darují krev a kostní dřeň.

Na poslední chvíli odevzdávají zadané úkoly, ve spěchu a chvatu se učí na maturitu, přijdou rozechvělé, bledé a vystrašené. Nejistě odpovídají. Není to zkouška z předmětů, ale z dospělosti.

Jsou to oni, absolventi zdrávek, kdo nastupují do nemocnic. Neváhají pracovat na dětské onkologii, v hospici, nebo na infekčním oddělení.

A tak je to i v době šířícího  viru koronoviru. Celá studijní skupina 3. U oboru Diplomovaná všeobecná sestra z Vyšší odborné školy v Mostě přijala výzvu k nástupu do nemocnic. Některé žákyně 4. ročníků ze Střední zdravotnické školy v Mostě oboru Sociální činnost už pomáhají v Domě sociálních služeb v Litvínově, v Domě pro seniory v Meziboří a v Nemocnici v Žatci. Žákyně oboru Zdravotnický asistent nastupují např. do Hospice v Litoměřicích a jsou připraveny také jít do Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.

Ano, jsou to sestřičky, které vás drží za ruku, když se budíte z narkózy. Jsou to sestřičky, které jsou při vás, když je vám špatně, když se nemůžete hýbat. V době šířícího viru koronoviru a zákazu návštěv je to opravdu jediný člověk, který je s vámi, provází vás po celý den.

Sestřička je ten člověk, který zůstává, když všichni odejdou…..

Patří jim velký dík. Moc děkujeme.

Soňa Valušková, Zástupce ředitele pro SOŠ VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most