V roce 1973 usedli 1. září do lavic nové základní školy v Hornické ulici v Chomutově první žáci. Ta se od počátku své existence odlišovala od ostatních základních škol hned dvěma výraznými rysy – sportovním zaměřením na hokej a bazénem, který je do současnosti jediným mezi základními školami v Chomutově.

Od svého vzniku byla vždy jedna třída v ročníku hokejová a škola úzce spolupracovala s hokejovým klubem. Od školního roku 1999/2000 byla škola vybrána MŠMT do projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od 1. 9. 2007 pracuje škola dle vzdělávacího programu Škola pro budoucnost, která má dva učební plány, jeden běžný a jeden je upravený pro žáky hrající hokej v Chomutově.

Od školního roku 2020/2021 má naše škola i přípravnou třídu.

Setkání školek při gymnastice na ZŠ Kadaňská Chomutov
Gymnastika byla hrou. Děti ze školek se k ní sešly na chomutovské základce

Škola je živý organismus, a proto během svého vývoje prošla řadou změn. Vystřídali se zde tři ředitelé – pan František Vítek, od roku 1988 pan Václav Mach a v současné době je od roku 2020 ředitelkou paní Ivana Dudková. Měnili se zástupci ředitele a školou prošla řada učitelů i učitelek, nepedagogických pracovníků, někteří vydrželi od otevření školy až do důchodu. Do školy se vraceli a vracejí bývalí žáci a žákyně jako učitelé a učitelky nebo už jako rodiče. Sledujeme i další žáky a žákyně, kteří se dokázali v životě prosadit, a to nejen v hokeji. A jsme na ně pyšní. V posledních letech se kolektiv pracovníků školy rozrostl o asistenty pedagoga a máme od letošního roku i rozšířené školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa, školního speciálního pedagoga a koordinátora inkluze.

Za dobu své existence změnila škola svůj kabát a zmodernizovala se tak, aby šla s dobou 21. století. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory, děti si mohou číst v příjemné školní knihovně, máme dvě moderní učebny informatiky, moderní chemickou laboratoř, kuchyňku vybavenou podle současných trendů, máme dvě tělocvičny, loni se zmodernizoval bazén, letos učebna fyziky a dílny. U školy se vybudovalo víceúčelové hřiště, protože jediné, co se za celou éru školy nepodařilo, je získat vlastní školní hřiště, které by si sportovně zaměřená škola určitě zasloužila.

V HaDivadle vládla dobrá nálada
Gymnazisté z Chomutova jeli soutěžit do Brna, přivezli domů bronz

Můžeme s hrdostí říci, že „Hornická“ je atraktivní moderní padesátnice, která toho má ještě hodně před sebou a vždy si dokázala se všemi výzvami poradit.

Rádi bychom toto výročí oslavili s bývalými i současnými zaměstnanci a žáky, které zveme na Dny otevřených dveří 8. září od 15 do 18 hodin a 9. září od 9 do 12 hodin. Všichni absolventi si budou moci tu „svoji“ školu projít, zavzpomínat na školní léta a třeba se potkat s bývalými spolužáky a učiteli.

Ivana Dudková
ředitelka ZŠ Hornická Chomutov