Prostory celého krytu budou sloužit jako expoziční. Každá místnost má již své téma, které je spojeno s naší čs. historií. Po dokončení všech expozic bude v krytu možné zhlédnout expozice věnované legiím, vzniku ČSR, pěšímu pluku 46, Stráži obrany státu, čs. opevnění a samotnému osudnému roku 1938.

V prostoru bude ke spatření mnoho exponátů našeho muzea, které jsme nastřádali za více než 25 let. K vidění bude i unikátní sbírka 16 druhů uniforem…

Muzejní prostory v Havlíčkovce budou sloužit především pro školy a další organizace pracující s dětmi a dále pak celkově široké veřejnosti.

Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku